Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Zakat Online Uang Hanya Melalui Aplikasi

Pelaksanaan ibadah zakat sudah ada di dalam surat at-taubah ayat 103 di mana Allah SWT memerintahkan seluruh umat muslim untuk melaksanakan zakat dari sebagian harta yang mereka dapatkan. Zakat ini sendiri dapat membersihkan dan suka mensucikan harta yang dimiliki oleh umat Islam. Pada ayat tersebut juga menerangkan kewajiban dalam melaksanakan zakat bagi orang-orang yang sudah mencapai nisab.
Aplikasi di Playstore
Tentu Anda kerap kali melihat bagaimana proses dari pembayaran zakat bukan? Dimana akan ada beberapa doa yang harus diucapkan seperti halnya doa dalam tanda terima Zakat tersebut. Kemudian, apakah zakat boleh menggunakan doa tersebut?. Kemudian bagaimana hukum dari zakat online yang pembayarannya lewat dunia maya tanpa perlu bertemu dengan amilnya? Untuk itu berikut ini adalah penjelasannya:

Ijab Qobul Dalam Zakat

Untuk beberapa orang yang tidak paham mengenai ijab qobul dalam zakat tentu mengira jika jeruk tersebut adalah hal yang wajib.  Namun perlu Anda ketahui, jika pada dasarnya ijab kabul sendiri tidak menjadi salah satu rukun zakat. Selain itu ijab kabul pun juga tidak tergolong menjadi syarat sah dari zakat. Yang sebetulnya ibadah zakat memang sangat berbeda dibandingkan dengan akad jual beli, wakaf, gadai, hutang piutang dan lain sebagainya.

Terdapat unsur yang paling penting dalam zakat ialah Pemberi zakat, penerima zakat tersebut dan yang ketiga adalah harta yang diberikan sebagai zakat. mengenai seorang pemberi zakat atau Muzakki wajibkan orang yang sudah mempunyai harta mencapai nisab atau pun telah memenuhi kriteria wajib berzakat. Sedangkan untuk harta zakat harta yang memang diperbolehkan menjadi zakat. Sedangkan untuk penerima zakat juga harus orang yang benar-benar berhak mendapatkan zakat tersebut.

Trik Melakukan Zakat Online Via Aplikasi

Setelah kita mengetahui bagaimana hukum dari melaksanakan zakat online maka berikut ini ialah manfaat melaksanakan zakat online menggunakan aplikasi.

• Mengenali lembaga yang menyediakan aplikasi

Mengenai hal pertama yang harus dilakukan ialah mengecek terlebih dahulu bagaimana kredibilitas lembaga yang menyediakan ataupun membuat aplikasi zakat online. Caranya Anda bisa mengecek nama dari lembaga tersebut melalui internet dan Anda pun bisa mengetahui apakah lembaga yang bergerak pada bidang zakat tersebut benar-benar terpercaya. 

Kemudian Anda juga harus melihat bagaimana rekam jejak dari lembaga yang menyediakan aplikasi tersebut dengan cara melihat testimoni yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang telah menggunakan aplikasi dari lembaga itu. Pastinya jika lembaga tersebut sangat kredibel tentu memiliki website resmi sendiri.

• Memastikan keaslian aplikasi zakat

Kelebihan pastikan juga jika aplikasi yang telah diunduh asli dan juga aman. Biasanya unuk bisa mendapatkan aplikasi yang asli, Anda bisa mendapatkannya di website resmi lembaga.

Hal ini tentunya sangat wajib dilaksanakan dikarenakan banyak sekali aplikasi yang mirip dengan asli. Sebab, dengan menggunakan aplikasi palsu maka bisa saja menimnulkan banyak virus. Bukan hanya bisa mencuri informasi pribadi seperti halnya nomor rekening dan data lainnya akan tetapi dana yang akan digunakan untuk zakat bisa saja tidak akan tersalurkan.

• Memperhatikan rekening penghimpun dana zakat

Berikutnya ada perlu memperhatikan dari nama pemilik rekening yang digunakan sebagai penghimpun dana zakat. Apakah rekening disebut mengatasnamakan pribadi atau diatas namakan lembaga amil zakat. Tentu saja untuk rekening yang diatas namakan nama lembaga akan jauh lebih percaya dia bandingkan rekening yang diatas namakan nama pribadi. Seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus penipuan yang menggunakan rekening dengan atas nama pribadi.

• Mengecek tujuan dari penyaluran zakat

Pastinya Anda ingin tahu kemana dana yang sudah di zakatkan disalurkan dengan baik, lalu kemana zakat tersebut disalurkan. Untuk beberapa aplikasi yang sudah banyak digunakan masyarakat, pastinya telah dilengkapi dengan adanya informasi sudah berapa banyak zakat yang sudah terkumpul.

Nah, itulah sekilas info dari trik untuk bisa menggunakan aplikasi zakat online yang asli. zaman yang semakin modern untuk pelaksanaan berzakat semakin mudah dikarenakan bisa dilakukan dengan via online. Semoga ulasan di atas memberikan referensi dalam melaksanakan zakat dengan mudah.